Anima’t! Afegeix-te a la tercera reclamació del professorat associat!

Benvolguda companya, benvolgut company,
 
Després de la recollida de signatures i l’entrada al registre de la UB de les dues reclamacions de professorat associat –o bé laboral que en algun moment de la seva carrera ha estat associat– (17-VII-2013 i 13-IX-2013), l’Assemblea de Professorat Reclamant de la UB i la COS UB hem obert un nou període de recollida de signatures que s’afegeixen a les dues primeres. El termini de recollida de signatures d’aquesta tercera reclamació finalitza el divendres 14 de març a les 8 del vespre.
 
Les companyes i els companys que vulgueu signar heu de seguir aquests passos: imprimir l’arxiu adjunt, omplir-lo i entregar-lo al Punt d’informació de la segona planta del Campus d’Humanitats del Raval (C. Montalegre – 6) de 3.30 de la tarda a 8 del vespre (de dilluns a divendres). També n’hi ha prou que una persona dugui els fulls signats per altres companyes i companys, i que en un full a part hi indiquin nom i cognoms, telèfon i correu-e particular per poder-hi contactar. Al llarg d’aquests mesos moltíssims companys i companyes han superat els temors inicials, i disposem de signatures de professorat de la majoria de facultats que han entès que aquesta problemàtica estructural només es pot afrontar col·lectivament. Es tracta igualment d’una mesura d’autodefensa del professorat que la signa –hem explicitat molts cops el perquè de la conveniència de signar–. El text de la reclamació el reproduïm a sota.
 
Aquesta tercera reclamació té com a objectiu bàsic, igual que les dues anteriors, desenvolupar un diàleg formal amb la UB sobre les precàries condicions laborals que el professorat associat pateix, i sobre la continuïtat de la figura del professorat associat i laboral. Això s’emmarca en la qüestió de fons: quin és el model d’universitat que s’està construint. Per tant, la reclamació és una eina que ens ha d’ajudar a mantenir una negociació política amb l’equip de govern de la Universitat de Barcelona per resoldre-ho col·lectivament. Malgrat les signatures recollides i les peticions d’entrevista amb el rector, encara esperem que l’equip de govern contacti amb nosaltres per dialogar. Davant d’aquest silenci vam presentar una queixa al Síndic de Greuges, al desembre passat, que segueix el tràmit establert. Tot i la manca de resposta, com més signatures recollim més potència tindrà la nostra veu, ja que assolirem més representativitat i més força per defensar-nos i negociar. Per aquesta raó us animem a afegir-vos al tercer procés de reclamació.
 
 
Per aclarir qualsevol tipus de dubte, podeu contactar amb l’Assemblea de Professorat Reclamant (professorat.reclamant.ub@gmail.com) o bé amb la mateixa COS UB (ub@sindicatcos.cat).
 
Estem lluitant per una causa justa: una universitat pública i de qualitat de debò, amb unes condicions laborals dignes en què figures com la de l’associat no es vegin sotmeses al frau de llei que se’ls imposa. Es tracta d’una qüestió que afecta tota la comunitat educativa de la UB. Tant de bo el professorat funcionari i els departaments manifestin la seva voluntat de fer encaminar l’equip de govern cap a la resolució d’aquesta situació.
 
Assemblea de Professorat Reclamant-UB
Coordinadora Obrera Sindical-UB
 
Barcelona, 9 de març del 2014
 
E X P O S E M
PRIMER.- Els professors associats i professores associades, com també la Secció Sindical de la COS-UB i l’Assemblea de Professorat Reclamant de la UB, manifestem a la Universitat de Barcelona el nostre malestar i rebuig per la precària situació laboral i contractual del col·lectiu del professorat associat que treballa a la Universitat de Barcelona.
SEGON.- El marc legal que regula les relacions laborals entre el professorat associat i la Universitat de Barcelona és el Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10-X-2006 al 31-XII-2009, que continua vigent en l’actualitat ja que no ha estat denunciat per cap de les parts.
TERCER.- L’article 11 del conveni citat, relatiu a la classificació i les categories professionals, estableix que la categoria professional del professor associat és, textualment, aquella que “desenvolupa tasques docents a temps parcial i amb caràcter temporal. Són contractats d’entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari”.
Segons l’establert en aquest apartat de l’article 11, és condició necessària per poder pertànyer al col·lectiu del professorat associat acreditar una activitat professional de reconeguda competència sense que s’especifiquin en cap cas els criteris per mesurar aquesta reconeguda competència ni l’àmbit en que aquesta es desenvolupa, sempre que sigui extern de l’àmbit universitari (Llei orgànica 6/2001, d’universitats, a l’article 53, “La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas: el contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario).” En el nostre cas, l’activitat professional que podem acreditar no està sempre relacionada amb la nostra especialitat laboral o, com succeeix en la majoria de casos, no existeix, ja que l’única activitat professional que desenvolupem és la docència com a professorat associat a la Universitat de Barcelona. Aquesta situació condueix a un estat de precarietat en què el professorat associat, en alguns casos, es veu obligat a presentar contractes externs o el pagament de la Seguretat Social com a treballadors autònoms com a única condició per demostrar la seva “especialitat de reconeguda competència”.
 
En altres casos, el nostre reconeixement com a especialistes fa que molts dels associats treballem a altres centres acadèmics universitaris o universitats de manera que s’incompleix l’article 53 de la Llei orgànica d’universitats. Per aquests motius, entenem que el contracte de professor associat que ens vincula amb la Universitat de Barcelona va ser celebrat en frau de llei, ja que s’incompleixen un o més dels punts relacionats amb la contractació de professorat associat segons el Conveni Col·lectiui la legislació vigent relacionada.
QUART.-  A l’apartat 1 de la Disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu citat, les universitats públiques catalanes signants del Conveni, entre elles la Universitat de Barcelona, admeten la realitat que estem fent palesa en aquest escrit en reconèixer, eufemísticament, la necessitat de “regularitzar el col·lectiu de professorat associat contractat en situació inadequada”, reconeixent així la realitat de les contractacions irregulars que s’han donat fins a dia d’avui en la figura del professorat associat. A més a més, la Disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu no s’ha complert, ja que no hi ha un calendari que reconegui la regularització del professorat associat a figura a temps complet. Més enllà d’això, la política que pretén reduir l’escreix de professorat associat contractat en situació irregular passa per la no renovació de contractes, i les mesures adquirides amb relació a la flexibilització per la renovació d’associats per al curs 2013- 2014, que van ser contractats en situació irregular són mesures a curt termini i que no condueixen a millorar la situació laboral precària en què actualment es troba el professorat associat.
 
CINQUÈ.- En el Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona (PDA), s’hi reconeix: “És indispensable reconèixer en termes de dedicació l’activitat de recerca i transferència que duu a terme el professorat de la Universitat de Barcelona, mitjançant l’establiment d’uns barems específics i un procediment pel qual es pugui determinar una proporcionalitat entre hores de dedicació i activitat científica.” En l’actualitat, l’activitat científica desenvolupada pel professorat associat, coneguda i compartida pels Departaments i la pròpia Universitat no es reconeix en termes de PDA.
A més, segons els Criteris als efectes de reconeixement de l’activitat acadèmica del professorat“El  professorat associat no ha d’acreditar l’acompliment d’un PDA, atès que la contractació del professorat es vincula exclusivament al desenvolupament de tasques docents, a través de les quals aporten els seus coneixements i experiència professional a la universitat. Per aquest motiu, d’acord amb la regulació pròpia, en aquestes activitats de docència presencial, al professorat associat se li aplica un factor fix de 2,667 de reconeixement de l’activitat docent.”
Per altra banda, la docència d’un professor associat no difereix ni en continguts, ni en avaluació, ni en naturalesa que la de qualsevol altre tipus de figura docent, i, per tant, el factor multiplicador fix hauria poder variar per adaptar-se al nombre d’alumnes i les característiques de cada assignatura, com s’estableix per a la resta de PDI.
L’aplicació del Pla Bolonya ha suposat la sobreexplotació dels professors associats, ja que l’augment de dedicació que han suposat les noves tipologies de docència i l’avaluació contínua no s’ha vist reconegut, creant un greuge comparatiu flagrant amb la resta del PDI.
 
SISÈ.- Volem fer constar, a més, la incoherència en la definició de la figura de professorat associat del Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes, que caldria revisar: un gran nombre de professors associats estem cobrint necessitats de docència estructurals que són recurrents any a any, i per tant, condueixen a renovacions contractuals que es prorroguen en el temps, en períodes que en alguns casos arriben als 10 anys. No hi ha motiu per a la nostra situació de temporalitat, cosa que entra en contradicció amb la legislació laboral que especifica que un contracte temporal ha d’estar justificat per la temporalitat de la feina.
SETÈ.- El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24, de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,estableix, a l’article 15.3, que els contractes temporals celebrats en frau de llei es presumeixen celebrats per temps indefinit.
 
 
Sobre la base dels punts exposats anteriorment,
S O L·L I C I T E M
 
Que admeteu a tràmit aquest escrit i, reconeixent que els contractes de professor associat i d’altres que ens vinculen amb la Universitat de Barcelona van ser celebrats en frau de llei, resolgueu, aplicant la normativa laboral bàsica vigent, declarar el nostre dret a mantenir una relació laboral amb la Universitat de Barcelona de caràcter indefinida i ens assigneu la categoria professional corresponent, reservant-nos, en tot moment, totes les opcions legals disponibles.
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Anima’t! Afegeix-te a la tercera reclamació del professorat associat!

  1. Retroenllaç: Assemblea de Professorat Reclamant UB i COS UB entrem al registre la tercera reclamació del professorat associat de la Universitat de Barcelona | COS | secció sindical a la UB

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s