Nova borsa d’auxiliars administratius: grans titulars per amagar grans vergonyes?

ab4d8f09edcfdd479c4fe2fdc419c5dd_M

L’anunci de creació d’una més que necessària borsa d’interines a la UB obre la porta a la preocupació i la inseguretat de l’actual personal interí.

Fa unes setmanes va aparèixer en diferents espais virtuals de la UB l’anunci d’acord per crear una Borsa de treball de personal funcionari interí de l’escala d’Auxiliars Administratius. Aquesta Borsa de Treball es crearà a través de la convocatòria d’un procés selectiu que, segons la 3a part de l’Acord en el seu 3r paràgraf, comptarà amb les persones ja incorporades abans del final del 2015. No obstant això, en deixa fora les persones nomenades –i que ja han estat treballant a la UB, per molt de temps que hagin treballat– si no eren a la Borsa de Treball preexistent. La secció sindical de la COS UB vam enregistrar formalment un text de reclamació d’informació i de garanties d’estabilització i no exclusió ni expulsió de personal contractat a la UB el proppassat dimecres 26 de juliol del 2017. Celebrem que s’obri la porta al nomenament de més treballadores públiques, encara que el nomenament via interinatge i Borsa de gent precària mai no serà el nostre objectiu. Ara bé, ens preocupa sobre manera l’efecte pervers i de purga que pot tenir el mecanisme de selecció contra l’actual plantilla interina de la UB. Què succeirà amb les interines actuals? Entenem que davant de la intenció de crear una Borsa d’Interines, cal donar seguretat i garanties a les persones que ja estan treballant. És per això que: 

 • Si en algun moment detectem que no es compleixen les garanties d’estabilitat i seguretat per a les treballadores que es troben en aquesta situació, denunciarem públicament i demanarem responsabilitats a les persones que ocupen els càrrecs en nom dels quals s’hagin provocat situacions d’exclusió.

Les treballadores actuals som molt necessàries per la gran càrrega de treball que hi ha a la UB, i no podem permetre que s’exploti el personal perquè uns quants se’n beneficiïn amb incentius mentre així s’estalvien de contractar nou personal o bé d’estabilitzar la plantilla actual. La contractació de nou personal ha de ser un procés transparent i imparcial que prevegi una remuneració digna a les tasques que s’estan duent a terme. Però el personal ja contractat no pot viure una situació de precarietat i arbitrarietat contractual que generi inseguretats en la seva condició de treballador i que d’alguna manera reflecteix la desvaloració de la seva tasca. Així doncs, exigim que: 

 • S’estabilitzi el personal ja existent i que se’n contracti més, evitant deixar fora ningú que actualment realitzi feina a la UB, fent el que calgui per fer de la nostra universitat el servei públic que té l’obligació de ser. 

Restem a l’espera de rebre resposta sobre les nostres sol·licituds d’informació i garanties i, quan en sapiguem res, us ho direm. Farem el que faci falta per impedir la degradació de la Universitat de Barcelona com a servei públic i per evitar qualsevol pèrdua del lloc de feina per part de cap persona.

Barcelona, 28 de juliol del 2017

Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona (COS UB)

ub@sindicatcos.cat   /   cosub.wordpress.com   /   @COS_UB

https://www.facebook.com/cosub.coordinadoraobrerasindicalub/?fref=ts

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Demanda col·lectiva a la UB per incompliment de l’Estatut dels treballadors

Bon dia, a continuació COS UB reproduïm el comunicat explicatiu que ens ha tramès un grup de companyes i companys del PAS UB, als quals expressem el nostre suport:

***

Benvolgudes companyes i companys de la UB,

Un grup de PAS laboral de la UB que encadenem contractes temporals ens hem decidit a denunciar la UB per incompliment de l’Estatut dels treballadors. Reclamem que els nostres contractes temporals es considerin contractes indefinits no fixos.

Inicialment la idea va sorgir del Comitè d’Empresa de PAS laboral, que és un dels òrgans de representació dels treballadors de la UB (els altres òrgans són el Comitè d’Empresa del PDI laboral, la Junta de PAS funcionari i la Junta de PDI funcionari). La idea original era utilitzar la demanda com a eina de pressió perquè la UB reaccionés i, sense denúncies ni judicis, acceptés que tots els contractes temporals en llocs estructurals han de ser contractes indefinits no fixos. Però aquesta opció va deixar de ser vàlida per l’aprovació recent de la Ley de Presupuestos al Congrés dels Diputats, que ho prohibeix explícitament. Així, l’única alternativa és que un jutge digui a la UB que som indefinits no fixos.

Aprofitem l’altaveu que ens ha ofert la COS per donar a conèixer la iniciativa i que tothom que ho cregui oportú pugui afegir-se a aquesta denúncia plural. L’única condició per fer la demanda és cobrir una plaça estructural de la UB amb un contracte temporal, independentment del col·lectiu a què es pertanyi. Hi ha diverses maneres de demostrar que una plaça és estructural. La manera més senzilla és per arguments matemàtics: a) si en els darrers tres anys s’han encadenat contractes temporals en la mateixa plaça, aquesta plaça és estructural, o b) si en els darrers 30 mesos s’ha estat contractat en un mínim de 24 mesos mitjançant dos o més contractes temporals, també és en una plaça estructural. Però, més enllà d’aquests arguments, qualsevol contracte temporal que es demostri que cobreix una plaça estructural, independentment de la durada del contracte, és denunciable.

Aquest grup de PAS laboral ja ens hem posat les piles i aquestes setmanes el Comitè d’Empresa ha anat recollint la nostra documentació i entregant-la al despatx d’advocats que portarà la demanada (el Col·lectiu Ronda). Per tant, qualsevol persona que s’animi a presentar la demanda, si és PAS laboral, es pot adreçar directament al Comitè d’Empresa [comitedempresa.pas@ub.edu] o, sigui del col·lectiu que sigui, pot adreçar-se a la COS [ub@sindicatcos.cat].

Així mateix, volem informar que el procés de denúncia té dos inconvenients. D’una banda, calculem que el procés es pot dilatar un any i arribar al setembre del 2018. L’avantatge d’aquesta dilatació és que al setembre del 2018 seria la data en què s’aplicarien els arguments matemàtics per demostrar la condició estructural de la plaça (per tant, les persones que ara fa dos anys que encadenen contractes també podrien afegir-se a la demanda). D’altra banda, el procés té un cost: els honoraris del Col·lectiu Ronda. Hi ha uns honoraris inicials, que depenen de la quantitat de demandes que tirin endavant, i uns honoraris finals. En qualsevol cas, el Col·lectiu Ronda s’ha mostrat facilitador a l’hora de fer els pagaments, sempre que es comenti amb temps.

Qualsevol persona que s’hi afegeixi serà benvinguda, i com més aviat ho faci millor a fi de tenir-ne definits els costos i perquè la demanada sigui el més plural possible.

Barcelona, 27 de juliol del 2017

***

Coordinadora Obrera Sindical Universitat de Barcelona (COS UB)

ub@sindicatcos.cat   /   https://cosub.wordpress.com    /   @COS_UB

https://www.facebook.com/cosub.coordinadoraobrerasindicalub/?fref=ts

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

El Tribunal Suprem condemna la UB per frau amb el professorat temporal

 

foto

El Tribunal Suprem ha dictat, amb data 1 de juny del 2017, una sentència llargament esperada en què es condemna la Universitat de Barcelona per la utilització fraudulenta de la figura del professorat associat i altres formes de contractació temporal per cobrir necessitats permanents. Com a resposta a la demanda presentada per un professor de la UB que ha encadenat contractes temporals en el mateix departament des del 2003 per cobrir les mateixes necessitats docents, l’alt tribunal ha establert que aquesta pràctica és inadmissible i que l’àmbit del professorat universitari no és immune al compliment de la normativa sobre contractació temporal, deixant clar que la successió de contractes temporals per respondre a necessitats estructurals i permanents és un frau de llei

Entenem que, per la seva transcendència com a font de dret, aquesta sentència hauria d’obligar a revisar la contractació de tot el professorat universitari a través de la negociació amb els representants del PDI i amb la comunitat universitària. Fins i tot podria ser un bon punt de partida per a una reforma legislativa que permeti adequar les figures contractuals o estatutàries del professorat a les necessitats de les universitats i per evitar aquesta pràctica fraudulenta que està acabant amb la qualitat de l’ensenyament públic universitari. 

Malgrat això, la UB no ha fet cap esment ni difusió de la sentència que la condemna explícitament i que afecta tota la contractació de professorat temporal a les universitats públiques. L’única reacció (immediata, això sí) que ha tingut el nostre rectorat ha estat publicar a la intranet una “instrucció” dels vicerectorats d’Ordenació Acadèmica i de PDI , elaborada unilateralment i d’una manera absolutament opaca, sense cap justificació explícita, no negociada amb cap dels representants del PDI, ni avalada pel Consell de Govern. En aquest document, s’hi fan una sèrie de requeriments a deganats i departaments per tal que el professorat associat deixi de tenir funcions de gestió, responsabilitats en la coordinació de les assignatures i tot allò que tradicionalment se li ha encarregat,  i que ara sembla que els fa témer la pluja de demandes que el professorat temporal pot interposar en defensa dels seus drets legítims després de tants anys d’abusos. La “instrucció”, precisament per allò que ara vol impedir, no fa res més que posar en evidència una situació de frau que a la UB ja s’ha convertit en tradició. A més, arriba després d’un curs sencer en què el rectorat ha estat dient-nos que s’ha de reduir el Capítol I i el nombre d’efectius de PDI, malgrat que l’Estat hagi autoritzat una taxa de reposició que per primera vegada pot arribar a superar el 100%. Finalment, aquest document sembla que completa una altra “instrucció” no negociada i a la qual es va oposar tant el Comitè d’Empresa de PDI laboral com la Junta de PDI funcionari, que obliga una part del professorat permanent a fer més docència a canvi de prescindir d’una part del professorat associat, el qual no renovarà contracte o bé veurà reduïda la seva dedicació i el seu sou.

No entenem que aquesta sigui la manera més adequada de resoldre els problemes de precarietat que el PDI de la nostra universitat pateix d’una manera crònica, ni creiem que es pugui amagar aquesta ignominiosa realitat publicant “instruccions” no negociades. Exigim que el rector Joan Elias detalli d’una vegada quina és la seva política de professorat i que s’obri la mesa de negociació per regularitzar TOT el professorat contractat en frau de llei immediatament.

No esperarem la seva resposta sense fer res.

Aquí teniu el comentari sobre la sentència del Consell General del Poder Judicial… i la instrucció del nostre rectorat.

TransFormem UB
(COS, CGT-PPA, APR)

Barcelona, 27 de juny del 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Posicionament del comitè d’empresa del PDI-laboral de la UB sobre la Instrucció 3/2017

COS UB, dins el marc de TransFormemUB, subscrivim i reproduïm el comunicat següent acordat pel comitè d’empresa de PDI-laboral de la UB:

RESPOSTA A LA “Instrucció dels Vicerectorats d’Ordenació Acadèmica i de Personal Docent i Investigador 3/2017 per a l’aplicació de l’encàrrec docent al professorat associat de la Universitat de Barcelona”:

Dra. Dolores Sánchez Aguilera, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Dra. Mercè Pallàs Lliberia, Vicerectora de Personal Docent i Investigador.

Ens adrecem a vosaltres i us convidem a dialogar sobre el contingut de la Instrucció i a valorar-ne la possible modificació o supressió, pels següents motius:

 1. Creiem que la “Instrucció” ─atès que ve signada per les dues Vicerectores que tenen la tasca més vinculada, precisament, al capital humà de la Universitat─ podria adaptar-se molt més a la realitat que tenim a la UB des de fa uns anys, motiu pel qual us proposem obrir-ne un diàleg que parteixi de la quotidianitat de la Universitat.
 1. Creiem que cal valorar l’activitat del professorat associat com una peça clau en el sosteniment de la docència i la recerca de la Universitat de Barcelona al llarg dels últims anys. Un percentatge molt elevat de situacions de baixa o jubilació han estat substituïdes per contractes d’associats i associades. Partint d’aquí, en comptes de desqualificar el professorat associat excloent-lo de la carrera acadèmica, caldria abans reorganitzar la política de concurs i contractació de la Universitat. S’ha d’afrontar de manera resolutiva el procés de regularització dels denominats “falsos associats”, estabilitzant-los amb altres figures contractuals amb caràcter urgent.
 1. Creiem que caldria valorar la realitat dels diferents Departaments i la Universitat en el seu conjunt, abans de publicar una “Instrucció” que sembla no partir de la situació acadèmica real que tenim:
 • l’existència de professorat associat fent tasques de gestió i de recerca parteix, precisament, de les necessitats acadèmiques que la Universitat, amb el professorat permanent que té, no pot cobrir.
 • el desenvolupament de tasques de gestió i de recerca per part de professorat associat és l’evidència que hi ha molt professorat contractat com a associat que, en realitat, forma del cos docent estructural de la Universitat.
 • l’exclusió del professorat associat de les tasques de gestió i recerca repercuteix en perjudici de la qualitat de la docència, de la relació amb l’alumnat i de la gestió, a més de la recerca mateixa. A més, la recerca que fan els associats queda reflectida de manera objectiva en les seves publicacions i presentacions.
 • l’exclusió del professorat associat de les tasques de gestió i recerca posa en evidència que el Govern de la Universitat pretén tancar qualsevol via de promoció per al professorat associat dins la carrera acadèmica.
 • Caldria a més avaluar quines en serien les conseqüències que la instrucció pot tenir: l’abandó de assignatures, cursos, línies de recerca?

4.- Creiem que aquesta Instrucció en comptes de solucionar els problemes estructurals del professorat de la UB, va encaminada a generar un gran malestar entre un col·lectiu que, recordem-ho: es reconeix a sí mateix molt mal pagat, molt mal valorat, es veu exclòs de qualsevol possibilitat de promoció o de via de creixement acadèmic, se sotmet a processos d’acreditació en els quals es valoren també les responsabilitats acadèmiques i es veu, constantment, expulsat de la carrera acadèmica quan sosté en realitat la Universitat.

5.- Demanem al Rector i a l’equip de Govern que convoqui a tota la comunitat acadèmica abans del proper Claustre per tal d’explicar en públic i de viva veu quina és la seva política de professorat a tots els nivells. En aquest sentit, a les mateixes persones representants els hi demanem que aprofundeixin més en la comprensió i funcionament dels Departaments que organitzen la docència, pilars bàsics de la UB. Així doncs demanem un major respecte per els i les professors/es associats/des, que estem suportant la UB, juntament amb la resta dels membres de la Comunitat Universitària.

Comitè d’Empresa PDI-laboral

Barcelona, 26 de juny del 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Per la independència i per unes universitats públiques emancipadores, defensem una societat sense classes

9 1M COS UB

La secció sindical de la Universitat de Barcelona de la Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans nasqué dins el marc organitzatiu de l’esquerra independentista i del combat per la independència i la transformació social –socialisme, feminisme, ecologisme– a fi de superar un model de societat capitalista que es basa en l’explotació i el manteniment de tota mena de desigualtats i processos d’inferiorització social. Aquesta indestriabilitat de lluites la duem a terme defugint-hi frontalment pràctiques sindicals professionalitzades, burocràtiques i jeràrquiques. A més, no rebem cap subvenció de l’estat. Des de sempre hem lluitat per l’exercici col·lectiu del dret d’autodeterminació. Davant la possibilitat de la realització d’un referèndum a la tardor del 2017 que possibiliti la consecució i l’exercici ple de la independència, la COS UB farem tot el possible en termes instrumentals per possibilitar-ho.

Ara bé, en el context de la síndrome processista que estem patint des del 2012 no assumirem xantatges per part dels mateixos que, acríticament, estan desbaratant les universitats públiques catalanes. En el cas de la UB i per al període 2010-2017, venim d’un augment altíssim del percentatge de professorat laboral als darrers anys, d’un manteniment de la precarització estructural de 3.000 membres del personal docent i investigador, d’una pèrdua d’entre 23.000 i 33.000 estudiants, d’un creixement d’entre el 70% i el 300% de les taxes de matriculació, i  d’una la davallada gradual de les condicions de treball del personal d’administració i serveis –amb la utilització flagrant de beques de col·laboració per suplir feina estructural i la privatització contínua de tota mena de serveis–. En definitiva, assistim a la perpetuació d’un projecte d’universitat que, des de paràmetres purament mercantilitzadors, anul·la del tot la funció social de la docència i la recerca públiques. 

Signar manifestos que en cap cas apel·len a revertir el desbaratament integral que patim les universitats públiques pot aconsolar els interessos personals de determinats signants, encara que de cap manera això ens encamini a operar resolutivament a fi d’ajuntar sinergies per l’alliberament social. Tothom és benvingut a lluitar per l’exercici democràtic de l’autodeterminació i la independència, si bé qualsevol projecte de futur n’implica ineludiblement la materialització a través d’una acció política, sindical i cultural transformadora. Per a nosaltres, qualsevol projecte que no assumeixi la justícia social dins la societat catalana i dins les universitats públiques no és un projecte d’alliberament ni de construcció nacional. En un context en què manquem tant d’un marc educatiu nacional a escala dels Països Catalans, com de la implantació de polítiques que resolguin veritablement els greus problemes de l’educació –de bressol a universitats–, la indissolubilitat de les lluites és fonamental. La COS UB no som nouvinguts en aquest procés històric, i ens hi deixarem la pell per guanyar-lo.

Coordinadora Obrera SindicalUniversitat de Barcelona (COS UB)

ub@sindicatcos.cat   /   cosub.wordpress.com   /   @COS_UB

https://www.facebook.com/cosub.coordinadoraobrerasindicalub/?fref=ts

Barcelona, 26 de juny del 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Concentració docents i investigadors UB (DJ 15 juny, 7 tarda, Edifici Històric)

Cartell_Dijous15Juny_7tarda_DefLa concentració tindrà lloc a Pl. Universitat a les 7.

TransFormemUB convoquem una concentració per al dijous vinent 15 de juny  a les 7 de la tarda per fer efectiva la taula reivindicativa que defensem. A més de la concentració i la tancada del dia 4 i de la vaga del dia 16 de maig, i atesa la imminència de la fi d’un any acadèmic en una situació d’incertesa general, TransFormemUB portem tot el mes passat i aquest principi de juny intentant implicar la resta del Comitè d’empresa perquè convoquéssim conjuntament una mobilització massiva del PDI, a la qual cosa no han donat suport. Després de dues reunions i diferents propostes, a la darrera reunió del Comitè d’empresa (8 de juny) s’ha decidit convocar una Assemblea de tot el PDI i una roda de premsa per al proper 19 de juny. Mentrestant les negociacions entre el Comitè d’empresa i l’equip de govern de la Universitat de Barcelona segueixen el seu curs (no solament lent, sinó gens resolutori respecte al que reivindiquem).

TransFormemUB considera imprescindible visibilitzar públicament el malestar que l’aplicació del reial decret del 2012 i la manca de definició d’una política de personal a llarg termini està provocant entre la plantilla. Cal tornar a expressar al carrer quines són les nostres principals reivindicacions, sobre les quals volem i creiem que el rectorat de la UB ha de donar una clara resposta. Així com la Generalitat insisteix a retallar 1.5M € del Capítol I de docència acomiadant professorat precari, centenars de professors titulars de la UB no imparteixen la totalitat de la seva dedicació docent. És urgent resoldre això i, alhora, fer possible:

 • Que no s’implementi el punt cinquè de la normativa del PDA aplicant el Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d’augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits.
 • Que es reconegui que hi ha falsos associats i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació),  ni reducció de contracte.
 • Que es reobri la taula de negociacions per regularitzar aquests falsos associats.
 • Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i eliminant-hi el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
 • Que es convoquin Comitè i Junta del professorat a la taula que ha d’elaborar la relació de llocs de treball (RLT).
 • Que s’implementin plans d’estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
 • Que es dignifiquin els contractes de les investigadores predoctorals i postdoctorals, evitant el treball fora de contracte i les desigualtats dins de la mateixa categoria.

Per aquest motiu, TransFormem UB convoquem tot el PDI (laboral i funcionari) a una concentració davant l’edifici històric, a les 7 de la tarda el dijous 15 de juny.

Volem Estabilitat, Dignitat i Futur. Us convidem a participar-hi!

TransFormemUB [COS, CGT-PPA, APR]

Barcelona, 9 de juny del 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

TransFormemUB: Assemblea dilluns 22, de 14 a 16h, Fac. Filologia

foto

En primer lloc volem felicitar-te i felicitar-nos per la participació a la vaga del dimarts 16 –en alguns campus, multitudinària– i a la manifestació pel centre de Barcelona. Vam comptar amb l’assistència de tot l’espectre del PDI –companyes i companys funcionaris i laborals de la UB– en la lluita per unes reivindicacions completament justes. Molta gent ha perdut la por i un bon nombre de funcionaris han manifestat amb fets la seva solidaritat.

Et convidem a participar a una assemblea informativa i decisòria sobre la continuïtat de les mobilitzacions atesa la manca de resposta empírica a la resolució del conflicte per part de l’equip de govern que encapçala el Dr. Joan Elias. Sàpigues també que continuarem cercant la unitat d’acció amb la resta de forces sindicals de la UB ja que compartim uns mateixos objectius.

Durem a terme aquesta assemblea dilluns vinent, de 2 a 4 de la tarda, a la Sala de Professorat de la Facultat de Filologia (Aulari del carrer Aribau, 5è pis). La taula reivindicativa continua sent la mateixa:

 • Que no s’implementi el punt cinquè de la normativa del PDAaplicant el Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d’augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits.
 • Que es reobri la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
 • Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i eliminant-hi el greuge comparatiu salarial que pateixen.
 • Que s’elabori la relació de llocs de treball (RLT).
 • Que s’implementin plans d’estabilització per a investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
 • Que es reconegui que hi ha falsos associats i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació).
 • Que es dignifiquin els contractes de les investigadores predoctorals i postdoctorals, evitant el treball fora de contracte i les desigualtats dins de la mateixa categoria.

T’hi esperem,

TransFormemUB

[COS, CGT-PPA, APR]

Barcelona, 18 de maig del 2017

Coordinadora Obrera SindicalUniversitat de Barcelona (COS UB)

ub@sindicatcos.cat   /   https://cosub.wordpress.com    /   @COS_UB

https://www.facebook.com/cosub.coordinadoraobrerasindicalub/?fref=ts

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Concentració urgent avui dimarts, 5 tarda, Pl. Sant Jaume

Companyes i companys,

Després de la manifestació del PDI de la UB d’avui al migdia pel centre de la ciutat, amb la participació mig miler de persones, et convoquem avui mateix a les 5 de la tarda a Pl. Sant Jaume. Suspenem, doncs, la trobada prevista al Pati de Lletres.

El motiu és que a les 5 tindrà lloc al Palau de la Generalitat  un “Acte commemoratiu del 25è aniversari del desplegament del sistema universitari català”. Hi haurà presents el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i volem manifestar el nostre malestar amb les polítiques sobre les universitats públiques i la greu situació en la qual es troben professorat i investigadores.

T’hi esperem,

TransFormem UB
[COS, CGT-PPA, APR]

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

COS UB i SEPC, per una universitat pública socialment emancipadora, feminista, catalana i digna en les condicions de treball i d’estudi. Suport a #VAGAUB16M

La COS i el SEPC compartim l’anàlisi crítica sobre el procés històric de destrucció del model d’universitat pública que coneixíem fins ara. El capitalisme acadèmic a escala universitària es materialitza a través de la imposició d’un model d’educació pública basada en paràmetres economicistes, el qual s’estén a la resta d’àmbits de l’educació pública, en un marc polític que ens du a reivindicar un cop més un espai educatiu que abraci el conjunt dels Països Catalans. A Catalunya, les polítiques universitàries sota governs diversos agreugen ja fa molts anys els problemes estructurals de les universitats, en què s’ha creat un sector de professorat que sosté el dia a dia amb sous de misèria.

En el cas dels docents i investigadors de la UB, la COS i el SEPC fem nostres les reivindicacions de TransFormemUB per a professorat i investigadors:

 • Que no s’implementi el punt cinquè de la normativa del PDA del govern del PP del 2012.
 • Que es reobri la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
 • Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i eliminant-hi el greuge comparatiu salarial que pateixen.
 • Que s’elabori la relació de llocs de treball (RLT).
 • Que s’implementin plans d’estabilització per a investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
 • Que es reconegui que hi ha falsos associats i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació).
 • Que es dignifiquin els contractes de les investigadores predoctorals i postdoctorals, evitant el treball fora de contracte i les desigualtats dins de la mateixa categoria.

El context no canvia per a les estudiants, ja que al 2001 cursar una llicenciatura de 5 anys costava una mitjana d‘entre 578 i 839 € per curs. A dia d’avui cursar un grau estàndard de 4 anys pot costar una mitjana –pel cap baix– de 1.500 per curs, sense comptar el màster que ja és obligatori. Els preus de les matrícules universitàries han augmentat de mitjana fins a un 143% en aquests anys, la qual cosa ha expulsat la classe treballadora dels estudis superiors o de la seva continuïtat a través de màsters i doctorats. A més, hi ha aspectes fonamentals que penalitzen del tot les estudiants treballadores: la manca de dotació de recursos per al transport fins als campus, els dossiers i les impressions obligatòries per la formació acadèmica, els llibres de les bibliografies i, en molts casos, la impossibilitat de compaginar la formació amb la jornada laboral. Llavors, quan els estudiants decidim lluitar per frenar aquestes #proutaxesabusives, som objecte de criminalització político-mediàtica i de repressió policíaca pels Mossos d’Esquadra, que detenen 3 estudiants, n’identifiquen 20 i intimiden amb cops de porra, retorcen braços i en fereixen 5 més durant una seguda davant la Secretaria d’Universitats i Recerca.

La COS expressem de nou la nostra solidaritat i suport als companys i companyes del SEPC i a tots els col·lectius i assemblees mobilitzades en la mateixa lluita, i el SEPC reiterem que la repressió no ens aturarà mai, i donem ple suport a la COS i a les reivindicacions i mobilitzacions programades per TransFormemUB. Som classe treballadora catalana i compartim un mateix combat en defensa d’una universitat pública, popular, socialment emancipadora, feminista, de qualitat i en català, que esdevingui digna per a tothom que en forma part. Per això et convoquem a donar suport demà a la #VAGAUB16M, a la manifestació (12.30h, de Pl. Universitat a la SUR) i als debats col·lectius al Pati de Lletres de l’Edifici Històric de 10 a 12h i a partir de les 5 de la tarda.

La lluita és l’únic camí.

Barcelona, 15 de maig del 2017

COS

SEPC

 

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

CONVOCATÒRIA DE VAGA DE TOT EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (DIMARTS, 16-V-2017)

0 TF UB VAGA XARXES

0 COS UB XARXES

TransFormemUB vam enregistrar la setmana passada, davant el Departament de Treball i pels canals formals oportuns –per mitjà de les seccions sindicals de la COS i la CGT de la UB–, una vaga legal a tots els efectes per al dimarts 16 de maig vinent. Atès que avui mateix –durant l’acte de mediació convocat pel Departament de Treball, a petició dels convocants de la vaga– la Universitat de Barcelona no ha ofert cap novetat respecte a les qüestions que motiven la nostra taula reivindicativa, ens trobem en l’obligació de tirar-la endavant.

Us convidem a participar-hi!

Per què?

Clica algun d’aquests enllaços enllaços per recordar o per conèixer els motius i les reivindicacions que ens han conduït a convocar la vaga: https://cosub.wordpress.com/2017/05/08/de-mobilitzacions-negociacions-i-deures-pendents-16-de-maig-vaga-a-la-ub/ i http://www.ub.edu/cgt/de-mobilitzacions-negociacions-i-deures-pendents.html

Com i quan?

Fent vaga, assistint als debats i taules rodones que hem organitzat a l’Edifici Històric (al matí, a partir de les 10; a la tarda, a partir de les 5), i marxant amb nosaltres en manifestació cap a la Direcció General d’Universitats (partint de Pl. Universitat, 12.30h).

Us encoratgem a participar d’aquesta lluita col·lectiva en la qual estan en joc no sols la continuïtat a la feina de molts companys i companyes, l’augment de la docència per a d’altres, o la consecució de reivindicacions bàsiques per al professorat associat precaritzat i per a la resta de categories de docents i investigadors laborals, sinó el model mateix d’universitat pública que veiem com, any rere any, s’ensorra rere polítiques que de cap manera resolen els greus problemes estructurals que la UB arrossega i que no ens condueixen, tampoc, a millorar la docència i la recerca. Per tot plegat, a més de les jornades de debats i de la manifestació que hem convocat, també podeu participar indirectament de les reivindicacions, quan sigui el cas i en el lliure exercici de la vostra llibertat de càtedra, dedicant uns minuts a les aules per informar de la situació que patim una quantitat molt rellevant del PDI de la Universitat de Barcelona. Perquè pugueu dur a terme aquesta tasca d’informació, que pot estendre’s més enllà del 16 de maig i tot, podeu clicar sobre l’enllaç següent: hi trobareu un powerpoint…

https://drive.google.com/file/d/0ByeRGUcvsOokN2pBM1FCWUFNMjA/view?usp=drivesdk

…i un vídeo que malauradament, malgrat que és d efa més d’un any, continua reflectint la realitat que vivim:

https://www.youtube.com/watch?v=HMxbjNJOGmw 

Us encoratgem a difondre aquestes informacions abans i després de la vaga i a assistir a les mobilitzacions. Si voleu organitzar sessions informatives per al PDI o l’alumnat al vostre campus o facultat fora dels horaris en què hem programat activitats, contacteu amb nosaltres sisplau.

Finalment, demanem a les persones responsables de les direccions d’Administració de Centre de cada facultat que, amb vista a un compliment rigorós de l’exercici de llibertat sindical, donin les instruccions necessàries perquè no es despengin dels plafons els cartells informatius sobre la vaga i la resta d’activitats programades.

Dimarts que ve, per la UB, per tu i pel dret col·lectiu de disposar d’una universitat pública digna, t’hi esperem (vaga, debats i manifestació).

TransFormemUB

[COS, CGT-PPA, APR]

Barcelona, 11 de maig del 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari